استعلام پلاک

پیشخوان محله من با هدف ایجاد زمینه‌های مناسب برای استعلام تعداد پلاک فعال با کد ملی و اطلاعات پلاک انتظامی فک شده هر فرد را فراهم ساخته است لزوم این استعلام، در این است که گاهی فرد، اقدام به فروش خودرو نموده، ولیکن خریدار، بر خلاف تعهد، همچنان اقدام به تعویض پلاک نکرده است؛ در این صورت، چنانچه جرمی با پلاک تعویض نشده صورت گیرد، نام صاحب پلاک، در استعلامات قضایی، نمایش داده خواهد شد.

دلایل لزوم استعلام تعداد پلاک فعال با کد ملی همانطور که برای استفاده از خودرو، داشتن گواهینامه رانندگی، الزامی است، ضروری است تا از موارد قانونی و حقوقی که به واسطه مالکیت وسیله نقلیه در معرض آن ها قرار می گیریم نیز مطلع شویم. علاوه بر ثبت معاملات خودرو یکی از مواردی که افراد بسیاری پس از نقل و انتقال خودرو، با آن مواجه می شوند، عدم تعویض و فک پلاک، توسط خریدار تازه است. با توجه به اینکه اطلاعات پلاک انتظامی فک شده هر فرد، در راهور، موجود است؛ ضروری است تا فروشندگان، از طریق روش استعلام تعداد پلاک فعال با کد ملی، از وضعیت پلاک انتظامی خودور منتقل شده، اطلاع یابند. در حقیقت، استعلام تعداد پلاک فعال با کد ملی، من جمله پلاک سوم خودرو و اطلاع از وضعیت پلاک فک شده هر فرد در راهور، برای استعلام وضعیت پلاک هایی است که هنوز به نام شما، هستند، اما دور از دسترس شما، در حال تردد می باشند. استعلام تعداد پلاک فعال با کد ملی، از سو استفاده از هویت فرد صاحب پلاک، در آینده، جلوگیری می کند.

هزینه تعویض پلاک خودرو را چه کسی باید پرداخت کند؟

این هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود و در صورتی که فروشنده به خریدار وکالت بدهد، خریدار اجازه دارد تا همه فرایند را به تنهایی انجام داده و دیگر نیازی به حضور فروشنده نیست. فقط این نکته را در نظر داشته باشید که فروشنده باید هزینه مربوط به وکالت را بپردازد.

مراحل استعلام پلاک فعال خودرو با کد ملی

مراحل استعلام پلاک فعال خودرو با داشتن کد ملی و مراجعه به نمایندگی های پیشخوان محله من

مدارک استعلام پلاک فعال خودرو

برای استعلام پلاک فعال خودرو تنها کد ملی مورد نیاز میباشد

هزینه تعویض پلاک خودرو را چه کسی باید پرداخت کند؟

این هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود و در صورتی که فروشنده به خریدار وکالت بدهد، خریدار اجازه دارد تا همه فرایند را به تنهایی انجام داده و دیگر نیازی به حضور فروشنده نیست. فقط این نکته را در نظر داشته باشید که فروشنده باید هزینه مربوط به وکالت را بپردازد.

مراحل استعلام پلاک فعال خودرو با کد ملی

مراحل استعلام پلاک فعال خودرو با داشتن کد ملی و مراجعه به نمایندگی های پیشخوان محله من

مدارک استعلام پلاک فعال خودرو

برای استعلام پلاک فعال خودرو تنها کد ملی مورد نیاز میباشد

استعلام پلاک های به نام شخص و وضعیت فک پلاک