استعلام چک

در معاملاتی که از طریق چک انجام می‌شود، بزرگ‌ترین دغدغه و نگرانی، خطر برگشت خوردن چک و خالی بودن موجودی حساب بانکی صادرکننده آن است در همین راستا پیشخوان محله من با هدف ایجاد زمینه‌های مناسب برای استعلام چک های برگشتی به دریافت‌کننده چک، این فرصت را می‌دهد تا از وضعیت حساب جاری فرد صادرکننده چک مطلع شود و نگرانی‌ بابت نقد نشدن چک و درگیری‌های احتمالی و شکایت به دادگاه نداشته باشد. ورود چک‌های صیادی و برای کسانی که در معاملات و کارهای تجاری به چک وابسته هستند، چند مزیت بزرگ داشت که مهمترین آن، کم شدن احتمال صدور چک بی محل است و بر اساس آمار اعلام شده، چک های برگشتی هر روز کم و کمتر شده‌اند.

استعلام چک برگشتی با کد ملی و کد صیاد استعلام سوابق چک برگشتی، برای تمامی چک ها، به یک شیوه و از طریق پیشخوان محله من قابل انجام بوده و استعلام کننده، باید با توجه به نوع چک مدنظر خود، برای استعلام چک برگشتی، با کد ملی و کد صیاد، اقدام نماید.

استعلام با کد صیادی

استعلام چک برگشتی با کد صیاد، که همان شناسه صیادی 16 رقمی این نوع از چک ها بوده، هم از طریق سایت پیشخوان محله من و هم نمایندکان ما در سطح کشور قابل انجام بوده و نیازی به وارد کردن اطلاعات کد ملی یا سایر اطلاعات صادرکننده چک نمی باشد.

اشخاص حقوقی

در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

تکرار چندین بار استعلام

چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

استعلام با کد صیادی

استعلام چک برگشتی با کد صیاد، که همان شناسه صیادی 16 رقمی این نوع از چک ها بوده، هم از طریق سایت پیشخوان محله من و هم نمایندکان ما در سطح کشور قابل انجام بوده و نیازی به وارد کردن اطلاعات کد ملی یا سایر اطلاعات صادرکننده چک نمی باشد.

اشخاص حقوقی

در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیامک پاسخ با عبارت «شناسه ملی ..... قابلیت استعلام ندارد» اطلاع رسانی می گردد.

تکرار چندین بار استعلام

چنانچه درخواست کننده استعلام قبل از تکمیل عملیات استعلام اقدام به ارسال استعلامات متعدد نماید، نتیجه ارسال شده مربوط به آخرین شناسه استعلام اخذ ارسال شده خواهد بود.

استعلام چک برگشتی صیاد افراد حقیقی و حقوقی