استعلام گواهینامه

اکثر رانندگان لااقل برای یک بار تجربه تخلف رانندگی و دریافت پیامک نمره منفی گواهینامه را دارند. شاید خیلی از ما ندانند که تاثیر و نتیجه این نمره منفی چیست و چگونه می‌توان از آن استعلام گرفت. سایت پیشخوان محله من به معرفی نمره منفی و راه‌های استعلام آن از طریق ابزارهای مختلف آنلاین که در نمایندگی های خود قرار داده و همچنین به نحوه پاک کردن این امتیازهای منفی نیز خواهیم پرداخت.

نمره منفی گواهینامه چیست و به چه جرایمی تعلق می‌گیرد؟ جریمه نمره منفی گواهینامه یکی از انواع جرایمی است که به رانندگانی تعلق می‌گیرد که جریمه نقدی برایشان اهمیتی ندارد. اینجا دیگر «خلاف کردم که کردم، پولش رو می‌دم!» جواب نمی‌دهد چرا که در این شیوه، وسیله نقلیه جریمه نمی‌شود، بلکه جریمه به شکل یک امتیاز منفی در سیستم راهنمایی و رانندگی برای گواهینامه راننده ثبت می‌شود. سیستم راهنمایی و رانندگی بیش از 170 تخلف را ثبت و شناسایی کرده است که برای این موارد سه نوع جریمه اعمال می‌شود: جرایم نقدی، توقیف خودرو و نمره منفی گواهینامه. برای 20 مورد از تخلفات نمره منفی لحاظ می‌شود .

نحوه اعتراض به نمره منفی گواهینامه

برای اعتراض به نمره منفی گواهینامه رانندگی باید با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم، به یکی از واحدهای اجراییات کشور مراجعه کنید و اعتراض خود را کتبا ثبت کنید.

پیامدهای نمره منفی گواهینامه

نمره منفی می‌تواند موجب توقیف سه ماهه و شش ماهه گواهینامه و حتی باعث باطل شدن آن شود. این علاوه بر جریمه نقدی است که فرد هر بار باید بابت تخلف خود بپردازد.

روش‌ استعلام نمره منفی گواهینامه

با دانستن این مقدمات اکنون زمان آن است که ببینیم آیا نمره منفی گواهینامه داریم یا نه؟ برای استعلام نمره منفی به سایت پیشخوان محله من مراجعه کرده یا از طریق شعبات ما در سرار کشور.

نحوه اعتراض به نمره منفی گواهینامه

برای اعتراض به نمره منفی گواهینامه رانندگی باید با در دست داشتن مدارک و مستندات لازم، به یکی از واحدهای اجراییات کشور مراجعه کنید و اعتراض خود را کتبا ثبت کنید.

پیامدهای نمره منفی گواهینامه

نمره منفی می‌تواند موجب توقیف سه ماهه و شش ماهه گواهینامه و حتی باعث باطل شدن آن شود. این علاوه بر جریمه نقدی است که فرد هر بار باید بابت تخلف خود بپردازد.

روش‌ استعلام نمره منفی گواهینامه

با دانستن این مقدمات اکنون زمان آن است که ببینیم آیا نمره منفی گواهینامه داریم یا نه؟ برای استعلام نمره منفی به سایت پیشخوان محله من مراجعه کرده یا از طریق شعبات ما در سرار کشور.