خدمات بیمه، مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و امکاناتی است که برای حفاظت از افراد و دارایی‌های آن‌ها در برابر خطرات و ریسک‌های مختلف فراهم می‌شود. استفاده از بیمه در حوزه‌های مختلف می‌تواند جامعه را به سمت رشد اقتصادی، تأمین مالی، توسعه انسانی، شاخص‌های رفاه و… ببرد و بخش قابل توجهی از نگرانی سرمایه‌داران و سرمایه‌گذران را کاهش دهد و منجر به افزایش رفاه در جامعه شود. در همین راستا پیشخوان محله من با همکاری شرکت‌های بیمه‌ای کشور در تمامی حوزه‌ها با روش‌های مختلف پرداخت به متقاضیان خدمات بیمه‌ای ارائه خواهد داد. خدمات بیمه شامل بخش‌های مختلفی است که عبارتند از: – بیمه های مهندسی – بیمه های کشتی، هواپیما و حمل کالا – بیمه های اتکائی – طرح نوین بیمه – بیمه های اتومبیل – بیمه های آتش سوزی – بیمه های اشخاص – بیمه های مسئولیت