راه اندازی کسب و کار با ریسک خیلی کمتر و درآمد مناسب وپایدار ، یکی از موارد مهم در ایجاد شغل است.
چرا که برای راه اندازی هر کسب و کار پر سودی، طبیعتاً باید سرمایه گذاری کرد و دوران به اصطلاح خاک خوری آن را گذراند و البته هزینه های گزاف تبلیغات را هم در نظر بگیرید و در نهایت ریسک آن را هم باید در نظر گرفت.
با اخذ نمایندگی ومجوز ایجاد شعب محله ، از تسهیلات زیر برخوردار خواهید شد.
سرمایه گذاری اندک مناسب و منطقی عدم دوران خاک خوری سود دهی سریعتر از زمان مورد نظر جذب مشتری از طریق تبلیغات گسترده دفترمرکزی عدم نیاز به هزینه تبلیغات در فضای مجازی تیم پشتیبانی یکپارچه و حرفه ای طراحی و اجرای صفر تا ۱۰۰ شعبه مشاوره و آموزش پرسنل ابتدا و حین کار،لینک زیررا تکمیل نموده منتظر تماس کارشناسان ما باشید