وکالت یکی از حرفه‌های بسیار تخصصی و حساس است که در آن وکیل، نماینده حقوقی فرد یا سازمان در دادگاه و یا در مذاکرات حقوقی است.  پیشخوان محله من با استفاده از وکلای با تجربه و با دانش حقوقی بالا به مشتریان در امور حقوقی همچون دعاوی، دعاوی حقوقی، کیفری، خانوادگی، ملکی، بانکی، داوری، قراردادها، امور مالیاتی و ثبت شرکت‌ها یاری می‌رساند. هدف پیشخوان محله من ارائه با کیفیت ترین خدمات به متقاضیان است تا منافع حقوقی آن‌ها به بهترین نحو ممکن حفظ ‌شود.